Z olbrzymim smutkiem i żalem
zawiadamiamy o śmierci

Andrzeja Ponikiewskiego

współzałożyciela i wieloletniego
Przewodniczącego naszego Stowarzyszenia,
Członka Honorowego AIPPI.


W Jego Osobie straciliśmy wybitnego
rzecznika patentowego i naszego mentora.


Zarzad i Członkowie
Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej
(AIPPI Polska)
21 października 2018

Andrzej Ponikiewski


Copyright