Wstęp


Członkowie Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej tworzą Polską Grupę Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI), wiodącej nierządowej organizacji, której celem jest prowadzenie badań i formułowanie polityki w zakresie prawa odnoszącego się do ochrony własności intelektualnej, to jest:
 • patentów
 • znaków towarowych
 • prawa autorskiego, programów komputerowych
 • modeli i wzorów
 • topografii układów scalonych
 • odmian roślin
 • oznaczeń pochodzenia, nazw geograficznych
 • nieuczciwej konkurencji
AIPPI jest międzynarodową organizacją non profit, skupiającą praktyków, uczonych i właścicieli własności intelektualnej.
  Introduction


Members of the Association for the Protection of Industrial Property form a National Group of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), the World's leading non-governmental organisation for research into, and formulation of policy for, the law relating to the protection of intellectual property, i.e.:
 • patents
 • trademarks
 • copyright, computer software
 • models and designs
 • integrated circuits
 • plant varieties
 • appellations of origin, geographic names
 • unfair competition
AIPPI is a non-profit international organisation which unites practitioners, academics and owners of intellectual property.
 


Copyright