Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej
00-950 Warszawa
Skr. poczt. 726
tel. : (+48 22) 447 46 20
         (+48 22) 447 46 92

Siedziba:
Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej
00-712 Warszawa
ul. Bluszczańska 73

Adres e-mail:  info@aippi.pl

Nowy nr rachunku bankowego:
39 1240 6292 1111 0010 6549 7464
Bank Pekao S.A.


Copyright